REKLAMI GİZLE

EL KAİDE'NİN EYLEMLERİ CİHAD DEĞİL KEYFİ CİNAYET

- A +

T24 – Türkiye, Suudi Arabistan, Yemen, Hindistan, Senegal, Kuveyt, Bosna, İran, Fas, Moritanya ve Endonezya'dan gelen din alimlerinin katılımıyla Mardin'de yapılan tarihi zirvede, İbn Temiyye'nin 14. yüzyıldaki cihad fetvasının, terör eylemlerine gerekçe olamayacağı üzerinde birleşildi. Toplantıdan sonra yayımlanan ortak bildiride, “El Kaide ve diğer şiddet yanlısı grupların İslam adına işlenen cinayetleri ve terörizmi haklı çıkarmak için Mardin fetvasını kullanmaları” eleştirilirken “terörist grupların eylemlerinin cihad değil keyfi cinayetler olduğu” vurgulandı.

Mardin'deki Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen ve iki gün süren tarihi zirvenin ardından yayımlanan “Teröre karşı birlikte durmak” başlıklı bildiri şöyle:

“Global Centre for Renewal and Guidance (GCRG) ile Canopus Danışmanlık 27, 28 Mart tarihlerinde Mardin'deki Artuklu Üniversitesi'nde, terör eylemlerinin dini gerekçelere dayandırılmasını reddetmek ve kınamak için İslam dünyasından dünya çapında tanınmış bir grup alimin,ilahiyatçının ve akademisyenin bir araya geldiği tarihi bir zirve düzenlemiştir.


'Fetva terörizmi haklı çıkarmak için kullanıldı'

Özellikle de ondördüncü yüzyıl alimi İbn Teymiyye tarafından çıkarılan ünlü Mardin fetvasının incelenmesi için bir araya gelinmiştir: Ünlü Mardin fetvası, El Kaide gibi sayısız şiddet yanlısı aşırıcı grup tarafından İslam adına işlenen cinayetleri ve terörizmi haklı çıkarmak için kullanılmıştır.

Bu yetkin grup tarafından hazırlanan bildiri aşağıdaki nedenlerden
dolayı önem taşımaktadır:

· Suudi Arabistan, Türkiye, Yemen, Hindistan, Senegal, Kuveyt, Bosna, İran, Fas, Moritanya ve Endonezya'nın da dahil olduğu ülkelerden ve geniş bir yelpazedeki İslami düşünce okullarından gelen alim ve ilahiyatçının tecrübe ve uzlaşısına dayanmaktadır.


'Teröristlerin eylemleri cihad değil, keyfi cinayet'

· Terörist grupların eylemlerinin cihad değil, keyfi cinayetler olduğunu öne sürmektedir.

· Mardin fetvasının yanlış yorumlandığını ve terörizm veya şiddeti haklı çıkarmak için hiçbir şekilde kullanılamayacağını öne sürmektedir.


'Bütün Müslümanlar etik standartlara uygun yaşamalı'

· Bütün Müslümanlara, İslamiyetin getirdiği en yüksek hukuki ve etik standartlara uygun yaşamaları çağrısında bulunmaktadır.

· İslamiyetin ayrım gözetmeksizin adam öldürme ve cinayeti kati biçimde yasakladığı açıktır.


'Teröristler, dünyada İslam'ın itibarını sarstı'

· Teröristlerin, yanlış eylemleriyle İslamiyet adına kendi inançlarını yok ettikleri ve İslamiyetin ve Müslümanların itibarını dünyanın nezdinde sarstıkları açıktır.


'Ana akım İslami yaklaşımlar teröre izin vermez'

Konferansın sözcülerinden biri şöyle demiştir: Bu tarihi ve önemli zirve bize şunu göstermiştir: 'İbn Teymiyye ve özellikle de Mardin fetvası terörizme gerekçe olarak kullanılamaz. Bu zirve, İbn Teymiyye'nin böyle bir tutum sergilemeyeceğini ve de ana akım İslami yaklaşımlarının buna izin veremeyeceğini ortaya koymuştur. Bu zirve, İslamiyet içinde farklı kanaatlerden gelen ilahiyatçı ve alimleri bir araya getirerek şu görüşte birleşmesini sağlamıştır: İslamiyet terörizmi ve ayrım gözetmeksizin cinayet işlenmesini kınamaktadır."


Zirveyi düzenleyenler kim?

Zirveyi düzenleyen örgütlerden Global Centre for Renewal and Guidance (GCRG), kendisini, “küresel konuları ve sınamaları ele almayı hedefleyen, küresel bir İslami düşünce kuruluşu-kurumu” olarak tanımlıyor.

Zirveyi GCRG ile birlikte düzenleyen Canopus Danışmanlık da, faaliyetlerini “çağdaş bağlamda inançla ilgili konuların açıklığa kavuşturulmasının yanı sıra Müslümanların daha geniş bir toplumla ilişki içerisinde olmasını ve bu toplumun ayrılmaz bir paydaşı haline gelmesini engelleyen kritik konuların tartışılıp konuşulması için ilgili uzmanları bir araya getiren forumlar düzenlemektedir” ifadesiyle özetliyor.


İbn Teymiyye'nin fetvasında ne deniyor?

Moğol istilası altındaki Mardinlilerin isteği üzerine İslam dünyasının önde gelen alimlerinden İbn Teymiyye 1300’lü yılların başında bir fetva hazırladı. Fetvada, Müslümanlar, Müslüman olmayan yönetimlerle savaşmaya davet edildi.

Ancak Teymiyye'nin “cihad fetvası” başlangıçtaki bağlamından koparılarak dünyada İslami amaçlarla sergilenen şiddet eylemlerine gerekçe yapılmaya başlandı. El Kaide başta olmak üzere dinci terör örgütleri, fetvayı, saldırılarına dini dayanak olarak gösterdiler.


Fetva kaldırılmadı

Mardin’de yapılan zirveden önce, istilacı Moğolları kovmak için hazırlanan fetvanın barışçı bir dile çevrilmesi ve kaldırılması yolunda tartışmalar da kamuoyuna yansıdı. İki gün süren zirveden sonra yayımlanan bildiride, “fetvanın terör eylemlerinin gerekçesi olarak gösterilemeyeceği ” vurgulandı.