REKLAMI GİZLE

DİSK: İstihdam seferberliği lafta kaldı, işsiz sayısı 3 milyon 287 bine yükseldi

"İşsizlikte 2011’den bu yana en kötü nisan ayı yaşanıyor"

- A +

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün (17 Temmuz 2017) açıkladığı "Nisan 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi. "Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yılın nisan ayına göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 988 bin olarak gerçekleşti" hatırlatması yapılan raporda, "İstihdam seferberliği lafta kaldı" dendi. 

Raporda, TÜİK’in Nisan 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarının işsizlikte artış eğiliminin devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. İşsizliğin son altı yılın en yüksek oranına yükseldiği ifade edilen raporda, bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşandığı belirtildi. 

DİSK-AR raporunda işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilere de yer verildi. Söz konusu öneriler, raporda şöyle sıralandı:

-“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

-İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

-Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

-Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

-Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

-Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

-İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

-İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Rapora ulaşmak için tıklayın