AJANS HABERİ

Hz. Muhammed'in Hayatı dersinin öğretim materyali hazır -Yeni 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında 5. ve 9. sınıflarda seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed'in Hayatı dersinin öğretim materyali hazırlandı -Her ünitenin sonunda ye

2012-10-06 11:47:00 ... yorum

ANKARA (A.A) - Meltem Uzun - Yeni eğitim-öğretim sisteminde, 5. ve 9. sınıflarda seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed'in Hayatı derslerinin öğretim materyali hazırlandı.
     Hz. Muhammed'in Hayatı dersi kapsamında, ''Hz. Muhammed'in Hayat Hikayesini Hatırlayalım'' ünitesinde, Peygamber'in doğduğu çevre, doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamber oluşu, Mekke ve Medine dönemi ile vefatı anlatılıyor.
     Konular 5. sınıflarda ''temizlik'', ''Hz. Muhammed'in ahlakı'', ''Hz. Muhammed ve çocuk'', ''çocuğun görevleri'', ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed'' ders başlıklarıyla işleniyor.
     Temizlik konusunun işlendiği 2. ünitede ağız ve diş temizliğinden beden temizliğine, kılık kıyafet temizliğinden çevre temizliğine kadar birçok ayrıntı ele alınıyor. Temizliğin faydaları, Hz. Muhammed'in temizliğe verdiği önem örneklerle anlatılıyor.
     Bu konuda, öğrencilere ağız ve diş temizliğiyle ilgili uygulamaları kavratmak, beden, kılık kıyafet temizliğine önem vermek, çevre bilinci kazandırmanın yanı sıra temizliği inancın bir gereği olarak görmesi hedefleniyor.
     ''Hz. Muhammed'in Ahlakı'' genel başlığıyla sunulan 3. ünitede, ''Hz. Muhammed'in Kişisel Özellikleri'' alt başlığı da bulunuyor.
     Hz. Muhammed ve çocuk konulu ünitede ise çocukları sevmek, değer vermek, aralarında cinsiyet ayrımı yapmamak, kimsesiz çocukları koruyup gözetmek konuları işleniyor. Bu ünitede Hz. Muhammed'in ailelere tavsiyeleri ve çocuklara verdiği değer örnekler anlatılıyor.
     Beşinci ünitede ise çocuğun görevleri anlatılıyor. Çocuğun görev ve sorumlulukları, anne-babaya sevgi ve saygı üzerinde duruluyor.
     ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed'' bölümünde ise insanların kardeşliği, bir dost olarak Hz. Muhammed, vefalı ve fedakar olmak, engelsiz yaşama destek konuları ele alınıyor. Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda onları incitmeme konusunda dikkatli olunmasına da dikkat çekiliyor.
     ''Hz. Muhammed'in Hayatı'' dersi, ortaokullarda her bir sınıfta toplam 72'şer saat okutuluyor. Her sınıfta ortak ders konusu ''Hz. Muhammed'in Hayat Hikayesini Hatırlayalım'' konusu işleniyor.
    
     -9. sınıflarda tertip, düzen, estetik, istişare-
    
     Liselerde 9. sınıfta okutulacak öğretim materyalinde de ''Hz. Muhammed'in Hayatını Hatırlayalım'' ünitesinin ardından işlenen estetik ünitesinde tertipli ve düzenli yaşamak, söz ve davranışların güzelliği, işleri güzel yapmak gibi konulara yer veriliyor. Bu bölümde Hz. Muhammed'in tertip ve düzene verdiği önem ile kadın ve erkeklerin güzellik ve güzelleşme konusunda dikkat etmeleri gereken ölçülerle ilgili tavsiyelerinden örnekler verilecek.
     Haya ve iffet konulu ünitede ise haya ve iffetin önemi, değeri ile Allah'ın huzurunda olma bilinci işleniyor. Hayanın ve iffetli olmanın önemi, evlilik dışı ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayata verdiği zararlar hadislerle anlatılıyor.
     Eşitlik ünitesinde Hz. Muhammed'in insanların eşitliği, kullukta eşitlik, hukuk karşısında eşitlik, eşitlik anlayışını korumanın önemine ilişkin sözleri ve davranış örnekleri ele alınıyor.
     Ailesizlere aile ünitesinde öksüz ve yetimlere sahip çıkmak, kimsesizlere yardım, mağdurlara yardım, ailesizlerin aile kurmasına yardım konuları işleniyor.
     İstişare ünitesinde ise istişarenin önemi, yararları, bireysel ve toplumsal konularda istişare konularına değiniliyor.
     Öğretim materyalinde her ünitede öğrenmeyi pekiştirmek amacıyla resimden haritaya birçok görsel malzemeye yer veriliyor. Kitapta İslamiyetin yayılması amacıyla yapılan savaşların anlatımında tarihler hem hicri hem de miladi takvime göre veriliyor.
     Her ünitenin sonunda yer alan değerlendirme bölümünde öğrencilerden konuya ilişkin çoktan seçmeli ve boşluk doldurma soruları cevaplaması isteniyor.
     ''Ne dersiniz'', ''Düşünelim'', ''Tartışalım'' ve ''Araştıralım'' kutucuklarının da bulunduğu ünitelerde işlenen konuyla ilgili ayetlere yer verilerek öğrencilerin bu ayetlerin anlamı üzerine düşünmeleri isteniyor.
    
     -Hz. Peygamber bütün yönleriyle tanınmalı-
    
     Kitapta yer alan editörün notunda ise insanlar için üstün ahlak örneği olan Hz. Muhammed'in, Allah tarafından gönderilen son peygamber olarak insanlara erdemli yaşama yollarını gösteren bir öğretmen olduğuna vurgu yapılıyor.
     Hz. Peygamber'in görevinin, Allah'ın kitabını insanlara tebliğ etme yanında, bizzat yaşayarak insanlara örnek olmak olduğu belirtilen notta bu nedenle Kur'an-ı Kerim ve dolayısıyla İslam'ın doğru anlaşılabilmesi ve hayata doğru aktarılabilmesi için Hz. Peygamber'in bütün yönleriyle tanınması gerektiğine işaret ediliyor.
     Hz. Muhammed'in Hayatı dersi müfredatının, bir ünite ile sınırlı genel kronolojik bilginin yanında, tematik bir anlatım içerdiği ifade edilen notta doğuşundan vefatına klasik bir siyer anlatımının ötesinde, hayatın içinde, yaşayan ve hayatı yaşanabilecek bir peygamber örneğini öğrencilerin dikkatlerine sunulduğu belirtiliyor.
     Ders kitabının yanı sıra Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere temel hadis kaynaklarından faydalanılması gerektiği anlatılan notta, derslerde ezberci, baskıcı ve klasik anlatım metodu yerine, çağdaş eğitim öğretim metotlarından faydalanılması gerektiği vurgulanıyor.
    
     Yayıncı: Selçuk Aval

En Son Aktiviteler